การทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง หมายถึง การทำงานในสถานที่ที่บุคคลอาจได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่นั่นแม้ว่าจะอยู่ในระดับพื้นดินหรือต่ำกว่าก็ตามในประเทศไทยหากพูดตามกฎหมายอาจจะหมายถึงงานที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หากเป็นต่างประเทศอาจะเริ่มตั้งแต่ 1.8 เมตร OHSAS 18001 หรือ ทุก ๆ ที่สามารถพลัดตกได้ซึ่งได้กล่าวอย่างละเอียดภายหลังนี้ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อกำหนดในการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐานต่าง ๆ

การทำงานที่ข้อบังคับบนความสูงนั้นสามารถใช้ได้กับงานทุกงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากการพลักตกได้

หากถามว่าใครมีหน้าที่หรือมีส่วนในการรับผิดชอบสำหรับการทำงานบนที่สูง ?

กฎการทำงานที่ความสูงในปี 2005 ต่างประเทศได้ถูกนำเสนอในข้อมูลต่าง ๆเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่เกิดจากการตกจากที่สูง เริ่มจากนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการต่าง ๆ ในการทำงานบนที่สูงเพื่อให้ลูกจ้างนั้นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

การทำงานบนที่สูง

บุคคลและองค์กรเหล่านี้ยังมีความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการทำงานบนที่สูงอย่างครอบคลุมและปลอดภัย กิจกรรมการทำงานทั้งหมดต้องมั่นใจว่าได้รับการวางแผนควบคุมดูแล ตรวจสอบว่าระบบป้องกันการตกสำหรับงานบนที่สูงได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาและความถี่ตามความเหมาะสม หรือ ทำการตรวจทุกครั้งที่มีการเริ่มปฏิบัติงานบนที่สูง

ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

กฎหมายได้ระบุไว้ถึงเจตนารมณ์ถึงให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหรือพนักงานนั้นได้ฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงานบนที่สูงให้ลูกจ้างนั้นอบรมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดต่าง ๆ ได้ตามหลักมาตรฐานสากล

การทำงานบนที่สูงต้องจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก และ ทดสอบ และ ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การทำงานบนที่สูง

กรณีของราวบันไดจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ หรือ 12 ครั้ง/ปีความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งของนายจ้างคือการทำให้แน่ใจว่าคนงานได้รับการแจ้งเตือนที่ชัดเจนและครบถ้วนห้ามเข้าใกล้หรือป้ายระวังอันตรายต่างๆ หรือคำแนะเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปในพื้นที่อันตรายในพื้นที่ความสูงที่อาจจะพลัดตกลงไปได้โดยไม่ตั้งใจ