อินเฮ้าส์ โรงงานอุตสาหกรรม

15,000 บาท

อบรม 6 ชม. (1 วัน)
1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

สำหรับผู้รับเหมา

13,000 บาท

อบรม 6 ชม. (1 วัน)
1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

รายบุคคล

1,800 บาท/คน

ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี

อบรมที่สูง

BASIC ROPE ACCESS

พื้นฐานการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกตามหลักมาตรฐานการทำงาน IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)

 • งานทำความสะอาดกระจกตึกสูง
 • งานที่สูงทำงานด้วยระบบเชือกทั่วไป
 • งานซ่อมแซมหลักคาสูงในอุตสาหกรรม
 • งานทาสีตึกสูงทั่วไป
 • และงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้ระบบเชือกในการปฏิบัติงาน

*คุณสมบัติของผู้สอนในหลักสูตรนี้
– อาจารย์ผ่านการฝึกอบรม IRATA ตั้งแต่ เลเวล 1 (L1) ขึ้นไป
– ผ่านการฝึกอบรม Work at Hieght กับสถานบันที่น่าเชื่อถือ
– มีชั่วโมงประสบการณ์การทำงาน  Rope Access  ตั้งแต่ 500 ชม. ขึ้นไป
(โดยสามารถตรวจสอบหลักฐานการทำงานได้จริง)

เกี่ยวกับ

ทีมอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักมาตรฐานสากล.

ให้พนักงานสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย และ ถูกต้อง สามารถรู้และเข้าใจถึงอันตรายจากการทำงานบนที่สูงในลักศณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงสามารถควบคุมความเสี่ยง

 • การทำงานบนที่สูง ในโรงงานอุตสาหกรรม

  1) กฎหมาย และ มาตรฐานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
  2) อันตรายในการทำงานบนที่สูง การควบคุมความเสี่ยง
  3) อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง และ วิธีการใช้งาน
  4) อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
  5) ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูง

 • การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ

  ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณชนิดต่าง ๆ 
  วิธีการขึ้นลงเสาส่งสัญญาณ
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานเสาส่งสัญญาณ
  การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน (Rescue)

 • การทำงานบนที่สูง บนนั่งร้าน

  การติดตั้งนั่งร้านและการทำงานบนที่สูงในท่าการปล่อยมืออิสระทำงาน (Work Positioning)

อบรมการทำงานบนที่สูง

มาตรฐานสากล

มาตรฐาน ANSIZ 359.2 / OSHA 1926.503

นักเรียนสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง และอันตรายต่างๆในการปฏิบัติงานบนที่สูง

พื้นฐานการทำงานบนที่สูง

อบรมให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

 โทร 090 – 259 3110 (ชิต)

โทร 064 – 552 6870 (หมู)

โทร 064 – 550 2642 (นัท)