Working at Height | สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ควบคุมงาน บนที่สูง

ได้รับความไว้ววางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

อบรมที่สูง

Rope Access

การทำงานบนเชือกตามมาตรฐานสากล

มากกว่า 500 บริษัทเริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง อบรมที่สูง

หลักสูตร อบรมที่สูง

ที่สูงในงานก่อสร้าง

การทำงานบนที่สูงผู้รับเหมาก่อสร้างไซต์งานก่อสร้าง

ที่สูง ในโรงงานอุตสาหกรรม

การทำงานซ่อมบำรุงก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ที่สูง งานซ่อมหลังคา

การซ่อมบำรุงและติดตั้งงานหลังคาทุกชนิด

โรยตัวทำงาน ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด

การทำงานโรยตัวเช็ดกระจก ซ่อมบำรุงโดนการโรยตัวด้วยเชือก

การทำงานที่สูงเสาส่งสัญญาณ

การทำงานที่สูงเสาส่งสัญญาณทุกประเภท

Rope Access

การทำงานด้วยระบบเชือกตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึก อบรมที่สูง มาตรฐานสากล สระบุรี

มากกว่า 100 รุ่น อบรมที่สูง หลักสูตรมาตรฐานสากล

โทร. 083 – 939 9514 คุณ น้ำผึ้ง

อบรม อินเฮ้าส์ 77 จังหวัดทั่วไทย